Kdo jsme

Spolek Pro Junior, z.s.
S. K. Neumanna 329
Hradec Králové
Tel: 608 829 266
IČ: 26680181
Datová schránka: jj7ytky
Bankovní spojení:
Transparentní účet Raiffeisenbank 1984287001/5500

Charakteristika zařízení

Občanské sdružení Pro Junior bylo registrováno u Ministerstva vnitra České republiky 23. listopadu 2004. Po necelých 10 letech, 1. ledna 2014 vzhledem ke změně legislativy, byl spolek zaregistrován jako Pro Junior, z.s. pod spisovou značkou L 5475 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové.
Jedná se dobrovolné a nezávislé společenství občanů sdružující své členy na základě společného zájmu o práci s dětmi a mládeží v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

Mezi hlavní cíle občanského sdružení patří:

  • vytvářet a podporovat krátkodobé i dlouhodobé programy zaměřené na využití volného času, participaci, prevenci kriminality a protidrogovou prevenci dětí a mládeže
  • příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová tématická rekreační činnost nespojená s pobytem mimo místo sídla školského zařízení (tématické akce, komponované pořady, soutěže, přehlídky, výlety, výstavy, příměstské tábory, propagační akce) --- nepravidelně celoročně ve stanovených termínech
  • organizovat sportovní a kulturní akce pro děti a mládež
  • organizovat víkendové a prázdninové pobyty pro děti a mládež zaměřené na rozvoj a posílení specifických dovedností dětí a mládeže
  • založit a provozovat redakci televizního vysílání pro děti a mládež
  • založit a provozovat kulturně informační zpravodaj pro Orlické hory a Podorlicko

Další informace

  • Na programech pro děti a mládež pracují lidé s dlouholetými zkušenostmi z oblasti volnočasových aktivit
  • Více informací naleznete na domovských stránkách o.s.ProJunior.