Táborové léto 2013

Součástí přihlášky musí být lékařem vyplněný formulář "Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci". Ke stažení ve formátu PDF

Přihlášky na tábory jsou také k vyzvednutí v DDM v parku nebo jsou součástí této prezentace. Po odevzdání vyplněné přihlášky (je brána jako závazná) je nutné zaplatit cenu tábora nejpozději do 31. května 2013. Po dohodě možnost platby v hotovosti nebo převodem na účet, případně fakturou zaměstnavatelem.